hírháttér2 azaz molnár f. árpád rajongóinak oldalaKi ő?
Honnan veszi Árpád a hülyeségeket?
Molnár F. hirhedt tényfeltárásai
Gyógykezelés elrendelése
Árpihoz írt kommentek
Molnáreff és a kuruc.info
Haarp Technology
ImpresziumA képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
---
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Nagyításhoz kattints a két képre!

A fenyegető Hírháttér
Uploaded by hungaro_gypsy. - News videos from around the world.

Vajon Elmebeteg Molnár F. Árpád?

Molnár úr anyaga a gyámság alá helyeztetéséről:

Írta: Molnár F. Árpád a Hírháttér Multimédia megbízásából
Feljelentés megírása és postázása: 2010 február 10.
Zene: E. S. Posthumus
Felolvassa, Zenei szerkesztő és Rendező: Molnár F. Árpád
A Hírháttér Rádió prezentációja készült: 2010 február 10. és 11.

 


kovács tamás legfőbb ügyész vigad saját tömegsírjában. A repülőrobbantó és roma sorozatgyilkos gyermek-halálraégető posztkommunista állat 10 év alatt több száz, továbbá jelen ügyben, azaz roma sorozatgyilkosság és más bűntetteik eltussolása érdekében kb. 100-150 feljelentésünket nyelt le. A bűnbanda leleplezéseink ellen négy rendőrt vezényelt a Hírháttérhez, házkutatással hurcolta el a főszerkesztőt a lakásából, majd a tömegmészárlásaik és bűntetteik eltussolására sürgős gyógykezelést és cselekvőképességet kizáró gondokságot rendeltek el. Nézzenek, hallgassanak, olvassanak minket, mert ahogy ígértük, botrányokból minden idők rekordjait megdöntjük! A sáskák pedig - ahogy évek alatt nagyon sokszor előre elmondtuk - tömegével vágtatnak a nekik elkészített szakadékba...

Tartalom:
Amit olvashatnak/hallhatnak, több, mint feljelentés. Tegnap íródott (mindössze pár óra alatt) és lett elküldve a címzetteknek, de addig, amíg annak írója, a Molnár F. Árpád nem jelent meg Zombor Gábor gyámügyi osztályán, direkt nem hoztuk nyilvánosságra. Ahogy a felvételen hallhatják, mi már tudtuk a gyámügyi osztály döntését. A már évekkel ezelőtt pont ilyen bűntettek miatt feljelentett Pigniczki Zsuzsa kém- és katonaorvos, kopasz zsolt vezető ügyész és bűnbandája elmebetegség tüneteként értékelte a romagyilkosságok leleplezését. Mint írták: felborult logikai rend, széteső gondolkodás, terelhetetlen figyelem (azaz a Molnár F. Árpád nem képes egy feltett kérdésre válaszolni (tehát ha pl. azt mondják: beszéljen a főzésről, a II.Világháborúról kezd beszélni; ha azt mondanák, beszéljen a hajléktalanság megoldásáról, akkor pl. az útburkolásról, majd hirtelen a tehénfejésről stb. kezd beszélni)). Az elkövetők a romagyilkosságok leleplezésére cselekvőképességet kizáró gondokságot és gyógykezelést rendeltek el. Azok, akiket feljelentettünk. Ahogy idejében írtuk: a politikai gyilkosságokba bukott tömeggyilkos állambanda nyílt dikta-Tórába fordul. Ahogy előre jeleztük: az állami gyilkosságokat mostantól leplezetlenül védik és követik el. A gyámügyön gúnyos hangnemben azt ismételgették, mennyire szeretnének "segíteni". "Segíteni". Nagyon okosan a tegnapi feljelentésbe ezt is előre(!) beépítettük! Hallgassák meg a tegnapi feljelentést, amelynek hírére a gyermek-tömeggyilkos bűnbanda segíteni vágyása olyannyira felerősödött.

2010-02-11. 
Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)

TÁRGY:
2010.02.10.: Feljelentés az INTERPOL-nál, Kovács Tamás Legfőbb Ügyésznél és További Személyeknél, Hivataloknál és Szervezeteknél számos tekintetben már mostanra minden idők, továbbá minden magyar idők rekordjait megdöntő bűnszervezeti maffiaügyben

Megjegyzés:
A FELJELENTÉST hanganyag (MP3) formájában, továbbá ezt követően film formájában is publikálni kívánjuk az egész Föld bolygón

Tisztelt INTERPOL! Tisztelt Kovács Tamás Legfőbb Ügyész! Tisztelt Kovács Árpád Katonai Főügyész!
Tisztelt Bajnai Gordon (számtalanszor megkeresett) Miniszterelnök Úr! Tisztelt Orbán Viktor (sok százszor feljelentett)!
Tisztelt Nagykövetségek, továbbá bel- és Külföldi Titkosszolgálatok (akiket a Hírháttér munkatársaival sorról sorra, a továbbiakban is - többek között személyesen is - felkeresni kívánunk)!


Én, Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia nevében az alábbi nyílt

F E L J E L E N T É S T

teszem, és követelem a panaszaim azonnali - a külföldi hatóságok és diplomáciai szervezetek bevonásával történő - kivizsgálását az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján, továbbá többek között a Büntető Eljárásról (1998/XIX.), a Büntető Törvénykönyvről (1978/IV.), a rendőrségről (1994/XXXIV.), az ügyészségről szóló (1994/LXXX.) stb. törvények alapján, követelve a büntető eljárások azonnali megindítását!
 

INDOKLÁS!

2009 szeptember 14-én a Hírháttér Multimédia főszerkesztőségében (mely a lakásom is egyben) házkutatást tartottak. Amely alapján az eljárást kezdeményezték, az karasz csaba kecskeméti rendőrkapitány-helyettes feljelentése volt, amelyben kifogásolta egy nem is neki küldött e-mail tartalmának apró részletét. Az e-mail eredetileg arról szólt, hogy karasz csaba és bűntársai esztendők során százával küldött feljelentéseink ellenére is mindent eltussoltak, segíteni senkinek nem voltak hajlandók, és szándékos eltussolásaik és bűnszervezeti összefogásaik következtében - így pl. a romagyilkosságok folytatólagos biztosítása és az indonéz Hercules szállítógép elleni merénylet stb. miatt - meghalt sok száz ember. De karasz csaba kecskeméti rendőrkapitány-helyettes nem az eltussolások kapcsán emelt kifogást, hanem:

Az e-mailben - amely még csak nem is karasz csabának íródott, hanem Orbán Viktor barátjának és egyik alvezérének, Zombor Gábor polgármesternek - az eltussolásokra és a tömérdek ember halálára hivatkozva olyan pár soros megfogalmazás kapott helyet, miszerint ezért szét kell verni karasz csaba és Zombor Gábor polgármester, valamint jegyzője, Metzinger Éva fejét. Az e téren használt kifejezések látható következetességgel az általuk eltussolt bűntettek és terrorcselekmények elkövetési metódusait (módszereit) idézték vissza. karasz csaba ennek alapján - minden mást eltussolva - feljelentést tett egy rendbeli zaklatás vétsége címén a Molnár F. Árpád ellen. Hogy a levél aláírójaként Molnár F. Árpád volt-e feltüntetve, vagy Molnár F. Árpád egyik e-mail címéről került-e elküldésre, nem emlékszem. Hangsúlyozni kívánom, hogy az eljárás már kiindulási pillanatában olyan csekély súlyú volt, hogy bűntett kategóriájában is alkalmatlan volt a feljelentésre, így a csekély, úgynevezett "vétség" minősítéssel került a rendőrség és az ügyészség, valamint általam Kovács Tamás legfőbb ügyész elé.

A fentiek közül csak egy példa: Én, Molnár F. Árpád, a roma sorozatgyilkosságok közben számos módon és alkalommal megkerestem a kecskeméti és a fővárosi Nemzetbiztonsági Hivatalt, továbbá írtam cikkeket és tettem máig eltussolt feljelentéseket a roma sorozatgyilkosság háttere, és annak könnyű és gyors leleplezése vonatkozásában. Ennek keretében ajánlottam a hatóságoknak és a titkosszolgálatoknak azt is, hogy - mivel tudok a telefonos cellainformációk lenyeléséről - amennyiben biztosítják a lehetőségeket, úgy néhány nap alatt felderítem az ügyet. Ezen belül ajánlottam tehát a telefonos cellainformációk egyébként sokkal csekélyebb ügyekben is az elsők között, azonnal elvégzendő rutinellenőrzésének feladatát is.

Mint utóbb kiderült, ez is engem igazolt: az állam beismerte, hogy 8 elkövetési helyszínen ugyanazt a telefont használták, azaz bizonyítottan már a második terrorcselekmény elkövetése pillanatában megvoltak a tettesek! De az állam - ahogy azt nálam és a Hírháttér Multimédiánál senki jobban nem leplezte le - szándékosan fedezte az elkövetőket, üldözve a be- és feljelentőket, előre szervezetten megöletve további négy munkába járó, továbbá kisgyermekkel rendelkező romát. Ellenem pedig - miután lelepleztem a szándékos bűntetteiket (az ellenem irányuló folyamatos életveszélyes fenyegetésekkel és bűncselekményekkel együtt, de olyan szakszerű alapossággal, hogy Kovács Tamás legfőbb ügyész úrnak azonnal indítványoznia kellett volna az előzetes letartóztatásokat), ellenem az eltussolók elleni felségsértés vádjával négy rendőrnyomozó hurcolt el a lakásomból, 250 ezer Ft-os kárt okozva megpróbálták működésképtelenné tenni a Hírháttért, és minden ügyet továbbra is lesöpörve a Hírháttér Multimédia és személyem teljes megsemmisítésére törtek, bűnszervezetben. Tehát amiben feljelentettem őket, azt már leplezetlenül Kovács Tamás legfőbb ügyész úrra támaszkodva folytatólagosan, immáron soha nem látott mennyiségben és mélységben bizonyítva követték, követik el, és - újra bizonyítjuk - tervezik egész életükben elkövetni.

A közpénzen fizetett terroristáknál tett összes be- és feljelentéseink, írásos, telefonos és személyes megkereséseink is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a romák elleni sorozatgyilkosságot, a Hercules teherszállító felrobbantását megakadályozzák, ezekben és bármely más gyilkossági és terrorcselekmény-ügyben akár csak egy kérdést is feltegyenek, és minden próbálkozásunk is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a tucatjával és százával az utcán meghaló civil tömegek (népirtás) élete védelmét stb, illetve ezen felsorolt és bármely más további életvédelmi területen, a Föld bolygó bármely népe és bármely állampolgára életét biztosítsák, vagy erre törekvő szándékot fogalmazzanak meg, akárcsak egyetlen alkalommal is! Nem! Követelték, hogy minden nemű életellenes bűncselekmény eltussolásához és folytatólagos elkövetéséhez velük egységszándékban csatlakozzunk, több paragrafus alapján is életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő bűncselekményeket elkövetve!

Visszatérve: karasz csaba egy rendbeli zaklatás vétsége címén tett feljelentésére ismeretlen tettes (máig titkolják a nevét) házkutatást rendelt el a Hírháttér Multimédiánál, 250 ezer Ft-os kárt okozva lefoglalták a számítógépeinket (mondván, hátha van rajta még karasz csabára vonatkozó zaklató megfogalmazás), a lakásomon titokban filmfelvételeket készítettek, engem pedig - hatalmas felhajtással: - négy rendőrnyomozó kíséretében másik városba hurcoltak. Az időközben - a megfélemlítésre és népirtást (Btk. 155.§ (1) c)) kimerítő terrorista akciót követően - úgy 150-szer feljelentett rendőrség és ügyészség sem az e-mailjeinkhez, blogjainkhoz, weblapjainkhoz szükséges jelszavakat nem volt hajlandó átadni, mert ismételt és folytatólagos céljuk volt és maradt, hogy a médiánk megbénuljon, használhatatlanná váljon, és privát levelezéseinkhez, a világ minden részéből való és hozzánk fordult károsultak, írók, költők, tudósok, keresztyének stb. levelezési címeihez, megadott elérhetőségeikhez, panaszaikhoz, segélykéréseikhez, életvédelmi megkereséseikhez stb. ne férjünk hozzá, hanem dögöljön meg mindenki.

Nem volt nép és nemzet, kicsiny és nagy, fiatal és aggastyán, fehér és színes bőrű, akinek élete védelmében akár egy gyufaszálat odébb tettek volna. KIZÁRÓLAG MINDEN NÉPEKBŐL VALÓ TÖMEGES ÉS TOVÁBBI KORLÁTLAN IRTÁSÁRA CSELEKEDTEK! Úgy véljük, egyértelmű, hogy ilyen irányú nyilvános bűncselekményeket soha, senki nem követett még el a Föld bolygón, és ez a Kovács Tamási bűnbanda minden idők rekordját megdöntötte. Soha ekkora bizonyítással és evidenciával ilyen súlyú és kiterjedt bűntettek nem kerültek közpénzen finanszírozott (állami) bűnszervezet részéről elkövetésre.

Médiánkhoz úgy tudtunk hozzáférni, hogy hozzáértő személyeket keresve saját médiánk jelszavaiért azt meghekkeltük, feltörtük. Különben a Hírháttár Multimédia 2009 szeptember 14-e óta nem működne. Ez is volt a cél, hogy ne működjön, és ne kerüljön napvilágra folyamatos bűntetteikről a világon semmi!

A lakásomon titokban készített filmfelvételekről utóbb úgy értesültem, hogy azokat karasz csabának nem csak megmutatták, de megtudtam, hogy a nyomozók azt is tudták, hogy azzal a céllal készülnek, hogy azokat továbbítsák neki.

Nem vizsgálták ki azt sem, ki írta a karasz csaba által feljelentett levelet. Abban jogerős ítélet nem született, sőt, mindent elkövettek azért, hogy úgy mondják ki a bűnösségemet felségsértésben, hogy az bíróságra semmiképpen ne jusson el! Én keresztyén vagyok, így természetesen szövetségest nem vádolhatok, akárki írt a lakásomon vagy azon kívül. A Hírháttérnél sokan megfordulnak, és gyakori a több napig vagy hetekig, akár hónapokig tartó vendégeskedés is! Amennyiben szövetségesről van szó, úgy köteles vagyok életemmel is tartozni mások védelmében, de tanúskodni ellene nem, ha annak meggyilkolás is az ára! Nekünk mindenkiért halni kell, nem úgy, mint Kovács Tamás legfőbb ügyész embereinek, akik azt teszik, hogy mindenkit ölni kell!

A rendőrség és az ügyészség annak ellenére mondta ki a bűnösségemet, hogy már az első napon, a rendőrségen, aztán tömegével téve feljelentést minden más hatóságnál - kiemelten önnél, Kovács Tamás úr - halmozottan bizonyítottam, hogy a Jogos védelemre, továbbá a Végszükségre vonatkozó Btk.-paragrafusok annihilálják (megsemmisítik) bármiféle vétségként vagy akár szabálysértésként kezelhetőségét a karasz csaba által kifogásoltaknak, mivel a levélben kifogásolt tartalmak láthatóan saját vagy mások élete védelmében kerültek megfogalmazásra, ráadásul (következő paragrafus) olyan veszélyek elhárítását célozták, amelyek bekövetkezése jelentősebb sérelemmel járt volna, mint holmi felségsértés. Minthogy a karasz csaba és bűnbandája (zsigó tímea kiskunfélegyházi nyomozó, kopasz zsolt kecskeméti vezető ügyész és bűntársai) által kifogásolt pár sor halál pontosan azt célozta, hogy a további emberölések elkerülésre kerüljenek, és emberéletben kár tovább már ne keletkezzen, így a Btk. 29. és 30. §-ában foglaltak olyan szintű kimerítésére került sor, amit egy teljesen szakavatatlan kívülálló is kizárólag szándékos, és emberéletek ellen irányuló bűntettek folytatólagos, azóta is tartó, továbbá élethossziglanra szervezni kívánt bűntettek útján tudott semmibe venni, lesöpörni és eltussolni. Azaz - Kovács Tamás úr - az ön bűnbandájának kifejezetten az volt a célja, hogy az összes emberölés és minden mulasztás 100%-os eltussolásra kerüljön, azaz pontosan azt bizonyították, amiket előzetes feljelentéseinkben ugyaneme bűnbanda ellen megfogalmaztunk, és további céljuk volt, hogy minden további emberölés és életellenes bűntett zavartalan folytatása biztosítva legyen, így a feljelentő Molnár F. Árpád és munkássága lehetőleg teljes megsemmisítésével. Tehát ami kapcsán feljelentettük az ön bűnbandáját, Kovács Tamás úr, szándékosan önnél, hogy ki se tudja magát mosni a további, azóta elkövetett bűntettek iszonyatos tengeréből sem, azt önök lépésről lépésre, naponként és azóta is bizonyították.

Ha Kovács úr életfogytos logikája most is cserben akarja hagyni, idézem a jogszabályt, ami alapján a világon semmiféle eljárást nem lehetett volna indítani sem ellenem, sem a levél írója (ismeretlen tettes) ellen, sem senki ellen, aki a levél megírása közelében csak felmerülhetett!

A jogos védelem
29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
(2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi.
29/A. § Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt.

A végszükség
30. § (1) Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelmében így jár el, feltéve, hogy a veszély előidézése nem róható a terhére, és a cselekménye kisebb sérelmet okoz, mint amelynek elhárítására törekedett.
(2) Nem büntethető az sem, aki azért okoz akkora vagy nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni a sérelem nagyságát.
(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt korlátozza a sérelem nagyságának felismerésében.

Az ügyben tett 100-150 feljelentésünket - legfőképpen ön, Kovács Tamás úr, aki kordokumentumnyi minőségben, mennyiségben, és nemzetközi botrányok keretében megkapta - eltussolták, továbbá azokban és azok egyetlen pontjában sem történt a világon semmiféle vizsgálat vagy megelőző adatgyűjtés, minthogy előre elkészített bűnszervezeti koncepciókkal dolgoztak. Önhöz, Kovács Tamás legfőbb ügyész úr, tömegével juttattunk el feljelentéseket, és fordított világsztárrá tettük az Interneten, kordokumentummá téve az önök által folytatólagos, elkövetett, korszakalkotó bűntetteket, amelyek e pillanatban is az előre kalkulált világbotránnyá duzzadnak.

Hozzákezdenék egy ismét villámgyorsan felsorolt bűnlajstromhoz, ezúttal paragrafusok tételes felsorolása nélkül, hogy ne írjak újabb kisregény hosszúságú feljelentést, és a lakosság is könnyen érthetően követhesse az önök leplezetlenné vált bűnügyi ámokfutását. Tehát ahogy előre megmondtuk.

Kovács Tamás LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÚR!!!

Hallott-e olyan ügyről, amikor egy e-mail alapján, melyben kiindulási pillanatban sem képesek több vádra, mint egy rendbeli zaklatás miatti peres eljárásra,
   1. azonnali házkutatást rendelnek el,
   2. 250 ezer Ft-os kárt okozva a technikai eszközöket lefoglalják és elviszik (azzal az elhangzott kijelentéssel, hátha van-e még rajta zaklató kijelentés karasz csaba rendőrkapitány-helyettes, az ügyből utóbb inkább menekülni próbált zombor gábor fideszes polgármester és ennek metzinger éva kecskeméti jegyzője sérelmére),
   3. négy rendőrnyomozót vezényelnek a helyszínre e papíron is mindössze vétség címén,
   4. a médiát megbénítják, a nyomozók a rendőrségen már nem is leplezik, hogy céljuk az, többet ne működjön a média, hanem 'tanuljunk belőle, vegyünk fel valami kétkezi munkát', és fejezzünk be minden emberjogi, oknyomozó, keresztyén és tényfeltáró tevékenységet,
   5. a főszerkesztőt más városba hurcolják

és sorolom tovább.

   1. A feljelentett rendőrök és ügyészek az elfogultsági kérelmeket (hogy helyezzék át az ügyet ettől a bűnbandától olyanokhoz, akiknek nyilvános bűncselekményeiből nem születtek tényfeltáró, nyilvános kordokumentumok) mind lesöpörték, majd azt állapították meg (másfél száz feljelentés után), hogy - a bács-kiskun megyei rendőr-főkapitányság szóvivője szerint, akivel tegnap beszéltem - panaszt senki [nem tett], és minden teljesen törvényesen történt. (A hivatalos személyként bűnpártoló bűnöző neveMihályné Bornemisza Eleonóra. Kérjük állásából történő azonnali és haladéktalan felfüggesztését, továbbá ellene büntető eljárás megindítását!)

   2. Hogy nem talált Kovács Tamás legfőbb ügyész úr sem semmi kivetni valót abban, hogy egy e-mail, amely azt kéri számon, karasz csaba és társai miért tussoltak el minden feljelentést és bejelentést, ami miatt meghalt több roma, többek között közel 100 civil személy az indonéz Hercules terrorcselekmény miatt stb., egyáltalán nem vizsgálták, de még csak meg sem említették a panasz létezését egyetlen kihallgatás és határozat során sem(!), hanem végig a karasz csaba elleni, ugyanabban az e-mailben tett felségsértésre (vétségre) hivatkoztak.

   3. Kovács Tamás legfőbb ügyésznek miképpen sikerült egy roppant csekély súlyú, egy rendbeli, bíróság elé sosem vitt (tehát ítélet nélküli, bizonyítás nélkül maradt!) zaklatási feljelentést szándékos emberölésekkel, lakosság elleni sorozatgyilkossággal, lakosság elleni tömeggyilkos merényletekkel szemben előtérbe helyezni úgy, hogy az életellenes bűntettekről úgy tettek, mintha azok egyáltalán nem léteznének, továbbá mintha ezek kapcsán semmiféle be- és feljelentés nem történt volna! Ha Kovács Tamás úr nem látja a leplezetlen és ön előtt kérkedve bohóckodó, önnek támaszkodott bűnszervezetet, akkor azért nem látja - ahogy eddig sem volt hajlandó látni -, mert ön ennek a bűnszervezetnek a legfőbb igazságügyi irányítója, mind hivatalosan, mind súlyosan fogyatékos elméjű felfogóképességgel is látható legfőbb személyi felelőse és teljes körű védelmezője, a feljelentések legfőbb eltussolója, a feljelentők és médiájuk legfőbb köztörvényes üldözője, illetve üldözésünk megszervezője!

   4. Mi indokolta, hogy a Hírháttér működtetéséhez szükséges jelszavakat ne csak lefoglalják, de azokat - lassan már fél éve - semmilyen hivatalos és nem hivatalos kérésre se adják vissza? A hivatalos jelentés szerint az, hogy karasz csaba ellen valaki vétkezett, ebben van egy gyanúsított, a Molnár F. Árpád, és a felségsértés kivizsgálása ideje alatt (továbbá azóta) nincsen mód bármi átadására, ha ezzel egy teljes médiát bénítanak meg és tesznek tönkre, akkor sem! Nem gondolja, hogy ez az ügy szólóban túlhalmozott arra, hogy a világ nemzetközi emberjogi szervezetei Magyarországot az újságíró-üldözések terén a világ nagy klasszikusai közé hajítsa, és bizonyítsa Magyarország abszolút rosszindulatát a világ minden népe ellen? Nos: ön ennek a bűnszervezetnek a legfőbb vezetője és legfőbb igazságügyi felelőse.

   5. Mi indokolta, hogy a magánlevelezéseinkhez szolgáló postafiókok jelszavait sem a rendőrség, sem az ügyészség nem volt hajlandó átadni a mai napig sem?! Annak ellenére, hogy halmozottan - és filmfelvételeink bizonyítják - és hivatalosan szóltunk arról, hogy írók, tudósok, keresztyének, jogsértettek, károsultak, politikai üldözöttek keresnek minket azokon a címeken folyamatosan az egész Föld bolygóról, akiken segítenünk kell, továbbá keresnek minket kiemelkedő és a legfőbb belföldi és nemzetközi korrupciós ügyek, gyilkosságok, terrorcselekmények és nemzetközi tömeggyilkos terrorizmus vonatkozásában. A hivatalos jelentés szerint a segítségnyújtás elmulasztását, és az összes beömlő bűnügyi adat lenyelését az indokolja, hogy karasz csaba ellen valaki vétkezett, és a felségsértés kivizsgálása ideje alatt (továbbá azóta) szükséges a jelszavak zár alatt tartása, akárhány további személy is hal ebbe bele Magyarországon és a Föld bolygó bármely államában amiatt, hogy a magánlevelezések 100%-át tették lehetetlenné! Mi indokolja karasz csaba felségsértési ügyében, hogy hozzánk fordult segélykérő emberek tömegeit zárják el minden segítségnyújtási lehetőségtől! Túl ezen minden részünkre bejelentett bűntettben, korrupciós és gyilkossági ügyben, készülő és befejezett terrorcselekményben, illetve kapcsolatteremtési kísérletekben, akik ezeken a címeken minket keresnek, ütközzenek áthatolhatatlan falakba! Az ön bűnszervezetének célja - Kovács Tamás legfőbb ügyész úr - a korlátlan pusztítás. Valami olyan tébolyult ön- és tömegpusztító elmebaj hajtja őket, ami a - Biblikus Kifejezéssel - "féktelen" Földpusztítást egyetlen Nagy Parázna testébe rendeződve követeli.

   6. Miképpen mondhatták ki - kopasz zsolt kecskeméti vezető ügyész aláírásával - a bűnösségemet bírósági ítélet nélkül, aminek megtartásától éppen kopasz zsolt és bandája rettegett a legjobban, így mindent elkövettek, hogy karasz csaba elleni egy rendbeli zaklatási vád nehogy bíróság elé kerüljön, hanem e nélkül lehessen kimondani a Molnár F. Árpád főszerkesztőre a bűnösséget, és rendelni életfogytig tartó gyógykezelést, hogy a Hírháttér ne működhessen, és bele ne bukjanak a romák és a világ népeiből való lakosság elleni folytatólagos tömegmészárlások szervezésébe, védelmébe, továbbá az emberi élet, valamint a gyermekek védelme érdekében fellépők ellen - az ön vezetésével és teljes körű védelme mellett - bármit a lehető legkevesebb akadályoztatással megszervezhessenek és elkövethessenek!

   7. Hogyan mondhatták ki a bűnösségemet, amikor a Btk. 29. és 30. §-a, a jogos védelem és a végszükség kategóriái miatt nem csak az én, de a világon senki bűnösségét nem mondhatja ki! Sőt, eljárásokat - még a hülye is azonnal látja - karasz csaba, kopasz zsolt vezető ügyész, az ön ikernövése és társai ellen kellett volna megindítani, akik külön teljes körűen magukra bizonyították az eltussolásokat azzal, hogy bűnszervezeti büntetőpert és tömeggyilkos hadjáratot indítottak, túl ezen, halmozva(!): továbbra is mindent 100%-ban eltussoltak! Továbbá: élethosszig tartó szándékegységben tettek meg minden intézkedést annak érdekében, hogy a panaszostól egy életre megszabaduljanak. Ha Kovács Tamás úr nem akarja látni az összefüggéseket, akkor - szakszerű leszek, mert kenem-vágom a pszichiátriát is - bűnöző alkatú paranoid pszichopátiája és súlyos defektusokkal halmozott szociopátiája, és perszonopátiái miatt nem akarja látni! Vállalja csak fel nyugodtan a továbbiakban is, de a teljes nyilvánosság előtt, általunk online és folyamatosan publikálva, úgy, hogy folytatólagosan keressük levelekben, telefonokon és személyesen a külföldi hatóságokat, diplomáciai képviseleteket és nemzetbiztonsági szolgálatokat egyaránt! Ne féljen a nyilvánosságtól - ahogyan kopasz és karasz bűnszervezetének összes tagja annyira menekül minden nyikkanástól is, miközben önre építkezve folyamatosan halmozzák e rekordméretűvé duzzasztott bűnszervezeti maffiaügyet -, mi sem félünk tőle!

   8.  Hogy-hogy rendőr létére sem karasz csaba, sem zsigó tímea és bűnbandája, sem a törvényi kötelességeire könyvnyi mennyiségben cikkekben, filmekben stb. figyelmeztetett és felszólított kopasz zsolt vezető ügyész és bandája nem tett a visszaélések, továbbá a gyilkosságok kivizsgálására egyetlen feljelentést sem, amikor nekik hivatali kötelességük ezekben és az életvédelmi ügyekben eljárni? karasz csaba felségsértése nem élvezhet prioritást minden nemű és nemzetű emberölések összese eltussolására és folytatólagos szervezésére! Önök csak ön- és közveszélyes bűnözők és gyermekgyilkosok, vagy ön- és közveszélyes elmebetegek is?

   9.  Kovács Tamás úr (akinél 100-150 feljelentést tettünk az ügyben, amire a bűnszervezeti összefogás nem csak felerősödött és minden eddiginél átütőbb gyűlölettel, de világcsúcsot döntött leplezetlenséggel került további szervezésre és felhalmozásra), talál-e valami rendelleneset abban, hogy ha egy olyan multimédiát, amely 2007 július 15-ei születése óta (több, mint 2 és fél év), fő lapjaival, blogjaival és filmletöltéseivel együtt több, mint 5,5 millió látogatottságot produkált, eljutott addig, hogy egy roma sorozatgyilkosság eltussolása stb. miatt e-mailben panaszolt rendőri vezető zaklatás címén feljelentést tett. Ugyanis egy média esetében nem ritka, hogy naponta járnak bíróságra ellenük indított becsületsértési, rágalmazási, zaklatási stb. perekben, nekünk viszont összesen két rágalmazási [utólagos helyesbítés: zaklatási] perünk lett volna: az egyiket Szepessy Zsolt monoki polgármester, a másikat karasz csaba feljelentett rendőrbűnöző indította. Ebből Szepessy Zsoltét az ön ikernövéses megbetegedése, kopasz zsolt kecskeméti vezető ügyész lerendezte azzal, hogy a Molnár amúgy is bűnös, ezért Szepessy feljelentése további terhelő adatként automatikusan bűnszervezetük igazolására csatolandó. Ön szerint 5,5 millió letöltést (plusz irdatlan mennyiségű, a lakosság részéről történő, nyomtatott és DVD-ken másolt terjesztéseket) követően hány ellenünk tett feljelentéseknél kellene tartanunk? Mert ha ezt százalékosan nézzük, akkor azt látjuk, hogy minden 2 milliomodik látogatásra jut egy zaklatásért tett feljelentés. Azaz karasz csaba és Szepessy Zsolt milliomosok: kétmilliomosok. Továbbá: hallott-e olyan magyar nyelvű hírmédiumról, amelyik nálunk kisebb százalékban produkált ellene tett feljelentéseket? Válaszolok is: minket azért nem jelentettek fel nagyon sokáig, mert akik érintve lettek, túlzottan tájékozottak voltak egy feljelentés ama vészterhes következményeit illetően, amelyek íme, az első botrány kapcsán be is teljesedtek, és éppen kiteljesedőben vannak, mint egykoron a Vénuszon a vulkánkitörések okozta katasztrofális felmelegedés, mely végül elpárologtatta a világtengereket.

Spéder Zoltán(Magyarország 20 leggazdagabb embereinek egyike, a BBC-s Info Rádiót is magába olvasztott CEMP-csoport és az Index vezetője, volt Csányi-rezidens) és milliárdos társai által üldözött, zsinórban, pillanatok alatt betiltott életvédelmi filmjeink:
 1. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 2. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 3. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 4. Médiakartell minden népek irtására
 5. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 6. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen

   10. Kovács Tamás úr milyen ellentmondást lát abban, hogy ikernövése, kopasz zsolt kecskeméti vezető Veérügyész határozatban rögzítette, hogy Szepessy Zsolt feljelentését úgy lehet a Molnár F. Árpád ellen jóváhagyni és felhasználni, hogy azt vizsgálni sem szükséges. Kovács Tamás úr a jó édesanyjától tanulta-e a Sztálin-rendszer alatt, hogy vizsgálat és bírósági ítélet nélkül, a pártállam embereinek bemondására ítéleteket lehet hozni a lakosság ellen? Kovács úr: ön osztja-e azon népirtó, beteges és súlyosan szociopata, közveszélyes pszichopata nézeteket, miszerint lakossági bemondás alapján - politikai kívánalmak szerint - minden rendőrségi és ügyészségi nyomozás, kihallgatás, továbbá bírósági ítélet nélkül kopasz féreg zsolt felsőbbrendűségére hivatkozva (elnézést a felségsértésért) bármilyen súlyú ítéletet meg lehet fogalmazni, és korlátlanul el lehet járni úgy, hogy a védekezést maga az ügyész zárja ki, amelyik ellen akkora mennyiségű feljelentés és bizonyító erejű cikk- és filmdömping látott a Föld bolygón, a Világhálón napvilágot, ami önmagában is - mind minőségét, jogi és tételes szakszerűségét, gyakran művészi kifejezőerejét stb. tekintve - egyedülálló a magyar történelem során!

   11. Miképpen írhatták a házkutatási dokumentumra azt, hogy nem volt panaszom, amikor a lakásomon a rendőrség által készített filmfelvételek tanúsítják annak gyökeres ellenkezőjét? Nem kellene ezért - az ellenem eljártaknak megfelelően - ellenük azonnal házkutatást és elővezetést, továbbá cselekvőképességet kizáró gondokság elrendelését megszervezni a rendőrök ellen? Vagy az azonnali hatállyal történő kirúgás és büntető eljárás is megteszi? De akkor nem látható az egyenlő bánásmód követelménye sem!

   12. Mivel tudja megmagyarázni, hogy egy ilyen semmilyen súlyú címen, mint egy e-mailben megfogalmazott állítólagos, sosem bizonyított zaklatás olyan súlyúnak lett beállítva az ön ikernövése, kopasz zsolt vezető ügyész és bűnbandája részéről, amely minden magyar idők legradikálisabb média elleni fellépését és életfogytig tervezett terrorhadjáratát eredményezte? Kíván Kovács Tamás úr minden idők legmoslékabb ügyészeként a világsajtó címoldalára kerülni? Van-e valami kifogása az ellen, ha a világszerte történt megkereséseknek megfelelően a további leleplező tevékenységünket külföldre költözve folytatjuk?

   13. El tudná magyarázni Kovács Tamás legfőbb ügyész úr, hogyan kell egy a legsúlyosabb bűncselekmények feltárásával foglalkozó életvédelmi médiumot úgy vezetni és irányítani (mellesleg szociális segélyből, ahogy én teszem), hogy annak sok milliós látogatottsága ellenére sem születik egyetlen feljelentés sem a média vagy annak bármely újságírója ellen? Ha pedig lehetetlen egy tényfeltáró, cikkeket, filmeket stb. halmozó médium esetében az időszakos rágalmazási vagy zaklatási stb. panasz, akkor mi módon állíthatta be ön és mentálisan, továbbá emocionálisan súlyosan retardált beteges környezete úgy, mintha ez maga volna a megsemmisítendő, de ki semmiképpen nem vizsgálandó bűnözés.

   14.  Lát-e valamilyen sztálini hatáskeltő szándékot abban, hogy az ügyet arra az ügyészségre, és annak ama vezető ügyészére bízták (bírósági ítélet nélküli bűnösség megállapítására), amelyik ügyészség és vezető ügyész ellen annyi nyilvános és önnek eljuttatott feljelentést tettünk, ami mind önt, mind az ügyészt, mind az ügyészséget valódi negatív filmsztárrá és kordokumentummá tette a Föld bolygón.

   15. Egy szakértő a médiánknak azt nyilatkozta, hogy a magyar kriminalisztika történetében nem hallott olyanról (sem), hogy egy ügyet úgy zárnak le, hogy még csak meg sem kérdezik a megvádolt felet arról, hogy akar-e az iratismertetés jogával élni. Kovács Tamás úrnak dereng-e valami arról, hogy az iratismertetés 100%-os eltussolásának oka egyértelműen az, hogy a rendőrség és az ügyészség jól tudta, hogy ezekkel a jogi, oknyomozói és tényfeltárói képességekkel, amelyekkel rendelkezem, kész katasztrófa lenne iratismertetés útján szembesíteni mindazzal az irtózatos mennyiségű és legsúlyosabb bűncselekményekkel, amiket stikában, karasz csabával, kopasz zsolttal és társaival közösen, folytatólagosan elkövettek. Dereng-e erről halvány következtetés, Kovács úr, vagy szegődjek ebben is önhöz jogi szakértőként, ahol én leszek a gyám, Kovács Tamás úr meg a szellemi fogyatékos idióta, aki miután 100-szor mondanak el neki valamit, még annál kevésbé érti.

   16. Megmagyarázná Kovács Tamás úr, miért nem hallgatták ki a tanúimat? Hogy zárhatták le az ügyet minden tanúkihallgatás nélkül?

   17.  Megmagyarázná Kovács Tamás úr, miért hallgatták ki csőstől, de kizárólag a velem ellenérdekelt tanúkat, így azokat, akik ellen önnél feljelentésekkel éltem? Hogy lehet, hogy a rendőrség azoknak ad hitelt, akiket önnél jelentettem fel? Nem gondolja legfőbb ügyész úr, hogy bűnöző ikernövéseit jobban kellene lepleznie? Ha nekem lennének ilyen kóros testi és lelki elváltozásaim, én bizony nem büszkélkednék velük. Lehet, hogy mindenkit, akit önnél feljelentek, zsigó tímea, kopasz zsolt és bandája rögtön kihallgatja a hátunk mögött, mint panaszost, aki - mint a Szovjetunió egyik hajdani, pap elleni perében - akképpen tanúskodik, hogy a bíró kérdésére, miszerint mit tud elmondani az ügyről, azt feleli - idézem(!) -: "Arról kérem semmit. De azt meg kell mondanom, hogy nagyon csúnyán viselkedett!"

   18. Megmagyarázná a nagyközönségnek, Kovács Tamás úr, hogy lehet az, hogy a feljelentett gyilkossági ügyekben egyetlen árva kérdés vagy utalás el nem hangzott, hanem kizárólag karasz csaba felségsértési ügyére hivatkozva rendezték meg minden magyar idők legbotrányosabb és legbizonyítottabb bűnszervezeti média- és újságíró-üldözését?

   19. Ön, Kovács Tamás legfőbb ügyész úr, mint hozzánk hasonlóan - csak fordított előjellel - a rekordok és világrekordok halmozója: megmagyarázná, hogyan nem talált hibát abban sem, hogy azzal foglalták le az eszközeinket (250 ezer Ft-os kárt okozva), van-e még a számítógépeken és pendrive-okon karasz csaba elleni zaklató megfogalmazás? Ön érti-e, amit mondok, Kovács úr? Tehát amikor nézi a Molnár F. Árpádot pl. a Világhálón, olyankor felfog-e valamit abból, amit a Molnár F. Árpád mond? Pl. most képes-e értelmezni az itt olvashatókat? Az az igazság, hogy aki ennyire megjátssza a hülyét, annál óhatatlanul felmerül, hogy a bűnözés és a Veérengzés tényleg annyira elvette az eszét, hogy már nem lát, nem hall, csak az öldöklés forog a fejében. Mindegy neki, csak ölni és öldökölni, kislányokat az ágyukban (mint Kislétán) sörétessel lehetőleg halálra sortüzelni, a polgári lakosságot (mint 2006-ban) az utcán sörétessel, közvetlen közelről lesortüzelni, fejlövéseket nekem, Kovács Tamásnak, koponyacsont-töréseket, darabos bordatöréseket, szándékos ujjeltöréseket, arccsont-töréseket, agyműtéteket, Indonéziában gyermekek tömeges felrobbantását, halálraégetését, repülőalkatrészekkel való szétszaggatását... Nem csodálom, hogy Kovács Tamás legfőbb ügyész úr ennyi vérben gázolás után nem képes értelmezni sem, amikor nem egy magafajta, világrekordot megdöntött tömeggyilkossal találkozik, hanem olyannal, mint én, aki ráadásul előre bejelentette mindezen és ezt követő, ennél sokkal elborzasztóbb következményeket.

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le Mozzilla Download Helper programmal és terjessze!)

A videó IDE KATTINTVA érhető el!www.molnarf.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!